Potrzebujesz porady prawnej?

Priorytetem dla nas jest podejście do każdej sprawy indywidualnie w oparciu o naszą wiedzę, dyspozycyjność, zaangażowanie oraz dbałość o detale i tym samym zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa i wygody.

Praktyka

Świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych jak i prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Doradzamy podmiotom o różnym profilu działalności gospodarczej, na każdym etapie ich funkcjonowania.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania opinii prawnych, udzielania porad prawnych, sporządzania umów jak i pism procesowych, a także zastępstwa procesowego przed sądami oraz organami administracji publicznej. Pomagamy przedsiębiorcom zagranicznym w funkcjonowaniu na rynku polskim oraz chronimy polskich przedsiębiorców w związku z realizacją ich czynności zawodowych na rynkach zagranicznych.

Kancelaria świadczy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa sportowego.

W naszej pracy zawodowej posługujemy się także językiem niemieckim oraz angielskim.

Prawo gospodarcze

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych w celu zapewnienia naszym klientom poczucia bezpieczeństwa i sprawowania nad nimi kompleksowej opieki prawnej.

Oferujemy naszą pomoc zarówno dla firm istniejących już na rynku jak i dla nowotworzonych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcom świadczymy kompleksową pomoc prawną, która obejmuje między innymi:

 • bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • pomoc i doradztwo w procesach rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz opinii prawnych
 • udzielanie pomocy prawnej podczas negocjacji handlowych
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
 • obsługa prawna organów spółek handlowych oraz innych podmiotów
 • pomoc prawna w sporządzaniu aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych
 • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji
 • bieżący nadzór nad wszelkimi aspektami działalności podmiotu gospodarczego
 • prowadzimy postępowania upadłościowe

Prawo sportowe

Jednym z głównych obszarów działalności i specjalizacją Kancelarii jest tematyka związana z prawem sportowym. W oparciu o nasze doświadczenie zdobywane na tym polu działalności świadczymy pomoc prawną na rzecz polskich jak i zagranicznych klientów.

Nasz zapał i zaangażowanie do działania w świecie sportu wykorzystujemy doradzając sportowcom, zawodnikom, klubom sportowym, związkom sportowym, trenerom, menagerom sportowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom związanym ze sportem.

Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi jak i przed wszelkimi organami związków sportowych zarówno w Polsce jak i zza granicą. Prowadzimy mediacje sportowe.

Doradzamy prawnie w zakresie tworzenia strategii marketingowej w sporcie, sporządzamy umowy sponsorskie.

Specjalizujemy się także w pomocy prawnej związanej z działalnością E- sportową.

Sporządzanie oraz opiniowanie umów

Kancelaria zajmuje się sporządzaniem, analizą oraz opiniowaniem umów na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Naszym klientom pomagamy w dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z zawartych przez nich umów.

Pomagamy jak najkorzystniej rozwiązać wiążące Strony umowy oraz jak najszerzej zabezpieczamy interesy umowne naszych klientów.

Sporządzamy między innymi umowy cywilnoprawne, umowy nienazwane, umowy z zakresu prawa pracy, prawa spółek handlowych czy umowy z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy oraz doradza na rzecz pracowników będącymi osobami fizycznymi.


Zakres usług obejmuje nie tylko doradztwo lecz także kompleksową obsługę prawną, którą cechuje dbałość o interes klienta. W ramach pomocy prawnej świadczonej na rzecz pracodawców, między innymi:

 • sporządzamy i opiniujemy regulaminy, statuty oraz inne akty wewnętrznie obowiązujące u danego pracodawcy
 • przygotowujemy umowy cywilno-prawne, umowy o pracę, kontrakty oraz wszelką inna dokumentacje związaną z zatrudnieniem lub zwolnieniem pracownika
 • doradzamy, opiniujemy, negocjujemy w sprawie przygotowania dokumentacji prawno- pracowniczej
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie zwolnień grupowych jak i indywidualnych
 • doradzamy w zakresie szeroko rozumianej polityki zatrudnieniowej oraz dotyczącej zwolnień
 • dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia lub złamania przez pracownika zakazu konkurencji
 • reprezentujemy w sporach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych

W ramach pomocy prawnej świadczonej na rzecz pracowników, między innymi:

 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o zaległe, niewypłacone wynagrodzenia
 • pomagamy w kwestiach związanych z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu
 • pomagamy w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę
 • dochodzimy roszczeń z tytułu przestrzegania zapisów umownych o zakazie konkurencji
 • reprezentujemy w sporach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych

Prawo karne

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie wszystkich zagadnień związanych z prawem karnym. Bronimy i doradzamy naszym klientom na wszystkich etapach postępowania karnego.

Podejmujemy działania w charakterze obrońcy jak i reprezentujemy pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód osobowych, majątkowych, komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych.

Reprezentujemy naszego klienta w postępowaniach związanych z likwidacją szkody na każdym jej etapie postępowania.

Prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Wiemy, iż powyższa materia wymaga od prawnika nie tylko profesjonalnego ale przede wszystkim subtelnego podejścia wobec uczestników postępowania.

Będąc obdarzeni zaufaniem naszych klientów, zapewniamy najwyższej jakości profesjonalizm oraz wymaganą wrażliwość. Oferując obsługę w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego doradzamy naszym klientom między innymi w sprawach:

 • rozwodowych i separacyjnych
 • związanych z dochodzeniem podwyższenia lub obniżenia alimentów
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa
 • związanych z przeprowadzeniem postępowania o podział majątku wspólnego
 • pomoc w dochodzeniu kontaktów z dziećmi, ustaleniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Obsługa prawna podmiotów zagranicznych

Kancelaria duży nacisk swojej działalności kładzie na udzielanie doradztwa prawnego zarówno na rzecz podmiotów zagranicznych wchodzących na rynek Polski jak i polskich przedsiębiorców zamierzających podjąć działania zawodowe na rynkach zagranicznych.

Zagranicznym podmiotom oferujemy pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności na terenie Polski, sporządzimy umowy handlowe, podejmujemy się obsługi korporacyjnej jak i reprezentujemy naszych klientów na drodze postępowań sądowych.

Naszym rodzimym przedsiębiorcom oferujemy wsparcie prawne w związku z ich aktywnością zawodową za granicą. Kancelaria posiada szeroką sieć kontaktów z kancelariami prawnymi w wielu krajach europejskich, dzięki czemu możemy ułatwić naszym klientom dostęp do zaufanych specjalistów zagranicznych oraz pomożemy w zarządzaniu obsługą prawną Państwa przedsięwzięć.

Prawo autorskie i ochrona dóbr osobistych

Zajmujemy się kompleksową obsługą z zakresu prawa autorskiego. Kancelaria świadczy usługi polegające na doradzaniu przy zawieraniu umów o przeniesienie praw autorskich, udzielaniu licencji, a także przygotowywaniu umów o przeniesienie prawa autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej jak i umów licencyjnych.


Mediacje

Radca Prawny Dawid Szadaj posiada także uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora sądowego oraz wpisany jest na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Kancelaria kieruje się zasadami polegającymi na dążeniu do wypracowania polubownej, pozasądowej drogi rozwiązywania sporów, która zazwyczaj okazuje się dla naszych klientów dogodniejsza, sprawniejsza, mniej stresująca oraz tańsza.

Kancelaria stara się zapewnić Klientom najwyższą jakość świadczonych usług, doprowadzając zwaśnione Strony do zawarcia ugody, mającej na celu ochronę ich indywidualnych potrzeb oraz interesów. Poufność, bezstronność, dyskrecja oraz szybkość postępowania to cechy skutecznego mediatora, którymi cechować się zamierza nasza kancelaria.

Kancelaria świadczy także usługi z zakresu przeprowadzania mediacji skierowanych dla świata sportu. Charakterystyka wykonywanego zawodu, hermetyczność środowiska, wola w dążeniu do łagodzenia sporów w świecie sportu oraz chęć uniknięcia niepotrzebnego rozgłosu skłaniają zwaśnione Strony do korzystania z szybkich, polubownych i pozasądowych metod rozwiązywania sporów jakim są mediacje.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości bezpłatnego spotkania z radcą prawnym w celu omówienia zasad i warunków podjęcia dalszej współpracy

Zapraszamy do konsultacji

Doświadczenie

Template

Dawid Szadaj

Radca Prawny

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Dawid Szadaj, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2014r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiował także prawo w Niemczech na uniwersytecie Universität zu Köln. Praktyka zawodowa i zdobyte doświadczenie zawodowe gwarantują Klientom najwyższe standardy usług oraz indywidualne podejście w doradztwie prawnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w trójmiejskich jak i niemieckich kancelariach prawnych oraz w ekstraklasowym klubie piłkarskim. Prelegent wielu konferencji naukowych organizowanych między innymi przez Uczelnie Wyższe na terenie trójmiasta czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a także autor licznych publikacji.

Doradztwo prawne świadczy przede wszystkich na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, środowiska sportowego zarówno z Polski jak i z Niemiec.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone naszym klientom jest każdorazowo ustalane indywidualnie w zależności od charakteru zlecenia, rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

W zależności od charakteru współpracy oraz życzenia klienta, wynagrodzenie może być ustalane w oparciu o system godzinowy, jako honorarium za wykonanie konkretnego zlecenia lub system ryczałtowy, stosowany przy zleceniach stałej obsługi prawnej, określony stawką miesięczną.

Możliwość ustalenia części wynagrodzenia jako premii za sukces, tzw. success fee.

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu

Klikając wyślij akceptujesz politykę prywatności